Članci

Objavljujemo nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene javne ceste ŽC 3067, LC 31 097 i LC 31 099 da se može obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja javnih cesta sana 31. kolovoza 2017 i 01. rujna 2017 u vremenu od 09:00 do 15:00. Javni poziv 

 

Prema novoj Odluci o razvrstavanju javnih cesta 96/16:

1. Popis županijskih cesta na području Zagrebačke županije

2. Popis lokalnih cesta na području Zagrebačke županije