Izvješća o izvršenju financijskog plana:

1. Za 2014. godinu

2. Za 2015. godinu

3. Za 2016. godinu