Financije 2016

 

1. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU - MINFIN

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU 

- BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

2. IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

PLAN 01-12 2016

BILJEŠKE UZ PLAN