Financije 2017

 

1. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2017. GODINU - MINFIN

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2017. GODINU 

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

2. IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

PLAN 01-06 2017

BILJEŠKE UZ PLAN

3. Financijski plan za 2017. godinu

   3.1. Financijski plan za 2017. godinu

   3.2. I. Rebalans Financijskog plana za 2017. godinu