Financijsko izvješće za 2019 godinu

1. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2019. GODINU - MINFIN

   1.1 IZVJEŠĆE 01. - 06. 2019.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2019. GODINU 

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

   1.2 IZVJEŠĆE 01.01.2019. - 31.12.2019.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2019. GODINU

BILJEŠKE I SUDSKI SPOROVI

 

2. IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

PLAN 01-06 2019 IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU 01-06 2019

OBRAZLOŽENJE UZ PLAN 01-06 2019

 

3, FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU

    3.1 FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU

    3.2 I. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

    - OBRAZLOŽENJE UZ I. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU