Plan javne nabave za 2020. godinu

 

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

Plan javne nabave za 2020. godinu

 

JN-2-2020

Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, objavljuje poziv za dostavu ponude za radove na uređenju prometne signalizacije i osvjetljenja pješačkih prijelaza na ŽC 3034 u Dugom Selu. Ev.broj nabave: JN-2-2020. Procijenjena vrijednost radova: 300.000,00 kn bez PDV-a. Rok za podnošenje ponuda: 24.02.2019 do 10:00 sati.

1. Poziv na dostavu ponude

2. Projektni zadatak

3. Troškovnik