Plan javne nabave za 2020. godinu

 

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

Plan javne nabave za 2020. godinu

1. izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu

 

JN-2-2020

JN-3-2020