JN-MN-2-2017

 

Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, provodi otvoreni postupka javne nabave male vrijednosti za nabavu radova izvanrednog održavanja na ŽC 1036 Klinča Sela - Pisarovina

1. Poziv

2. Izvješće

3. DoN

4. Troškovnik u Excelu

5. ESPD obrazac