Korištenje cestovnog zemljišta

Način i uvjete korištenja cestovnog zemljišta i obavljanja pratećih djelatnosti na županijskim i lokalnim cestama uređuje:

Zakon o cestama (NN 84/11)
Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti (NN 78/14)
Pravilnik o mjerilima za izračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti (NN 39/11 i 119/07)

 

Za izdavanje Ugovora o korištenju cestovnog zemljišta potrebno je dostaviti:

- Zahtjev za zasnivanje Ugovora o korištenju cestovnog zemljišta ili Ugovora o pravu služnosti

- Kopiju Posebnih uvjeta (ako ih ima)

- Glavni projekt


Kontakt osoba: g. Branko Petrž (01/6459-876, 091/3415-535)