Zatvaranje ceste

Javna cesta može se zatvoriti u slučaju izvanrednih okolnosti, izvođenja građevinskih radova i opravdanih slučajeva za zatvaranje javne ceste navedenim u Pravilniku o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javne ceste (NN 119/07). Pod zatvaranjem javne ceste smatra se uspostava zabrane ili ograničenja prometa svim ili pojedinim vrstama vozila na određenoj javnoj cesti ili njenom dijelu.

Zatvaranje javne ceste potrebno je zatražiti podnošenjem zahtjeva nadležnom subjektu.

Zahtjevu je potrebno priložiti:

  • Zahtjev za izdavanjem Odluke o zatvaranju ili Suglasnosti na privremeno zatvaranje i regulaciju prometa
  • podatke o lokaciji, vrsti i količini radova zbog kojih se predlaže zatvaranje ceste;
  • način izvođenja radova;
  • vrijeme trajanja radova;
  • elaborat privremene regulacije prometa (obilazak)

 

Javna cesta može se zatvoriti u slučaju održavanja manifestacija i sportskih priredbi.

Zahtjev za izdavanje odobrenja podnosi se najkasnije 30 dana prije održavanja športske i druge priredbe ili obavljanja aktivnosti što je propisano Zakonom o sigurnosti prometa na cestama ( NN 67/08, 74/11, 80/13, 92/14 i 64/15).

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije izdaje Suglasnost na zahtjev organizatora, izvoditelja ili investitora.

Pravna osoba dužna je dostaviti:

  1. Zahtjev za izdavanjem Prethodne Suglasnosti za povremeno zatvaranje
  2. Plan održavanja manifestacije, priredbe ili lokacijsku, građevinsku dozvolu temeljem koje je odobren početak izvođenja radova
  3. Projekt (Elaborat) privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova ili održavanja manifestacije

Kontakt osoba: g. Branko Petrž (01/6459-876, 091/3415-535)