Uncategorised

O redovnom

Prema Pravilniku o održavanju cesta (NN 90/14) Redovno održavanje je definirano kao:

1. Redovito održavanje cesta čini skup poslova odnosno radova i radnji te mjera koje se provode tijekom cijele godine sukladno mjesečnom odnosno višemjesečnom operativnom programu.

Upravitelj ceste, u svrhu redovitog održavanja cesta dužan je po potrebi provoditi ispitivanje određenih dijelova cesta u svrhu provjere, odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva ili trajnosti te ceste.

U pravilu, redovito održavanje cesta izvođač radova održavanja cesta je u obvezi obavljati u vrijeme kada je intenzitet prometa na cestama manji i po mogućnosti bez ometanja prometa na javnoj cesti.

2. Pod redovitim održavanjem cesta podrazumijevaju se osobito sljedeći poslovi:

- Nadzor i pregled cesta i objekata,

- Redovito održavanje prometnih površina,

- Redovito održavanje bankina,

- Redovito održavanje pokosa,

- Redovito održavanje sustava odvodnje,

- Redovito održavanje prometne signalizacije i opreme,

- Redovito održavanje cestovnih naprava i uređaja,

- Redovito održavanje vegetacije,

- Osiguranje preglednosti,

- Čišćenje ceste,

- Redovito održavanje cestovnih objekata,

- Interventni radovi,

- Zimska služba.

Natječaj Redovno 2012 2016

Natječaj za Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Zagrebačke županije za razdoblje 2012.-2016. godine.

Otvoreni postupak javne nabave

Evidencijski broj nabave: VN 30-2012

CPV oznaka: 45233141-9

Dokumentacija potrebna za natječaj.

1. Tender

Natječaj Redovno 2016 2020

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije raspisuje ponovljeni Otvoreni postupak za sklapanje okvirnog sporazuma za izvođenje radova redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Zagrebačke županije za razdoblje do četri godine

Evidencijski broj nabave: VN-1-2016

Procijenjena vrijednost nabave: 151.400.000,00 kn (bez PDV-a)

Rok za dostavu ponude: 30.08.2016 do 09,00 sati

 

Dokumentacija potrebna za Natječaj:

1. Tender

2. Troškovnik - grupa radova A

3. Troškovnik - grupa radova B

4. Troškovnik u Excelu

Ako trebate troškovnik u Excel tablici pošaljite upit na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.