Odluka o zatvaranju dijela ŽC 3041 u km 23+681 zbog sanacije mosta u mjestu Predavec

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije zatvara dio ŽC 3041 u stacionaži km 23+681 zbog radova na sanaciji mosta u mjestu Predavec

odluka_o_zatvaranju_most_predavec_10.02.2023