Bestovje – most na Savi – Zaprešić

Izgradnja nove prometnice „Bestovje – most na Savi – Zaprešić“ od velikog je značaja za Zagrebačku županiju. Nova će prometnica osigurati bolju povezanost gradova unutar Zagrebačke županije, kao i bolju povezanost Zagreba sa Zagrebačkom i Krapinsko-zagorskom županijom. Realizacija ovog projekta utječe na povećanje učinkovitosti prometnog sustava, rasterećenje gradske mreže, povećanje prometne sigurnosti te smanjenje negativnog utjecaja na okoliš, kao i na kvalitetu života lokalnog stanovništva.