Buduća obilaznica Volavje Petrovina

Projekt izgradnje obilaznice Volavje-Petrovina napreduje! U travnju 2021. je potvrđena pravomoćnost lokacijske dozvole, nakon čega se krenulo u izradu parcelacijskog elaborata, za kojeg se čeka Potvrda od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjeka za prostorno uređenje i gradnju, Ispostave Jastrebarsko. Parcelacijski elaborat po lokacijskoj dozvoli predaje se nadležnom katastarskom uredu koji ga nakon provedbe po službenoj dužnosti šalje u zemljišno-knjižni odjel nadležnoga suda.