Javna nabava u 2019. godini

Plan javne nabave za 2019. godinu

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

Plan javne nabave za 2019. godinu

I. izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu


JN-1-2019

Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, raspisuje natječaj za nabavu uredskog materijala za potrebe Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije. Ev.broj nabave: JN-1-2019.

1. Odluka o početku nabave

2. Odluka o odabiru


JN-2-2019

Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, objavljuje poziv za dostavu ponude za radove sanacije klizišta na ŽC 3030 u Mariji Gorici. Ev.broj nabave: JN-2-2019. Procijenjena vrijednost radova: 256.000,00 kn bez PDV-a. Rok za podnošenje ponuda: 26.07.2019 do 10:00 sati.

1. Poziv na dostavu ponude

2. Troškovnik


JN-3-2019

Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, objavljuje poziv za dostavu ponude za uslugu izrade izvedbenog projekta sanacije LC 31058 u Vrbovcu. Ev.broj nabave: JN-3-2019. Procijenjena vrijednost radova: 104.000,00 kn bez PDV-a. Rok za podnošenje ponuda: 26.04.2019 do 12:00 sati.

1. Poziv na dostavu ponude

2. Projektni zadatak

3. Zapisnik o pregledu ponuda

4. Odluka o odabiru


JN-4-2019

Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, objavljuje poziv na dostavu ponude za radove geodetske usluge izrade snimki izvedenog stanja i geodetskih elaborata izvedenog stanja županijskih i lokalnih cesta na području Zagrebačke županije. Ev.broj nabave: JN-4-2019. Procijenjena vrijednost radova: 160.000,00 kn bez PDV-a. Rok za podnošenje ponuda: 06.06.2019 do 10:00 sati.

1. Odluka o početku postupka

2. Projektni zadatak

3. Poziv Geoland

4. Poziv GEOFOCUS d.o.o.

5. Poziv Lemax d.o.o.

6. Poziv Kota GPN


JN-5-2019

Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, objavljuje poziv za dostavu ponude za uslugu izrade izvedbenog projekta sanacije ŽC 3016 u Svetoj Heleni. Ev.broj nabave: JN-5-2019. Procijenjena vrijednost radova: 56.000,00 kn bez PDV-a. Rok za podnošenje ponuda: 03.05.2019 do 12:00 sati.

1. Poziv na dostavu ponude

2. Projektni zadatak

3. Zapisnik o pregledu ponuda

4. Odluka o odabiru


JN-8-2019

Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, raspisuje natječaj za kupnju rabljenog osobnog vozila za potrebe Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije. Ev.broj nabave: JN-8-2019. Procijenjena vrijednost nabave: 135.000,00 kn bez PDV-a.

1. Poziv za dostavu ponude


JN-9-2019

Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, raspisuje natječaj za radove sanacije klizišta na LC 31022 u Pušći i radove sanacije ŽC 3005 u Vukovom Selu. Ev.broj nabave: JN-9-2019. Procijenjena vrijednost nabave: 400.000,00 kn bez PDV-a.

1. Poziv za dostavu ponude

2. Troškovnik


JN-VN-1-2019

Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, objavljuje POZIV na nadmetanje za sklapanje okirnog sporazuma za izvođenje radova redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Zagrebačke županije za razdoblje od dvije godine. Ev. broj nabave: VN-1-2019, procijenjena vrijednost nabave: 62.000.000,00 kuna bez PDV-a, rok za dostavu ponuda je 27. kolovoza 2019. god.

1. Izvješće o prethodnom savjetovanju

2. Tender

3. Troškovnik

Javna nabava u 2018. godini

Plan javne nabave za 2018. godinu

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

Plan javne nabave za 2018. godinu

I. izmjene i dopune plana javne nabave za 2018. godinu

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave roba, usluga i radova


JN-VN-1-2018

Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, objavljuje POZIV na nadmetanje za sklapanje okirnog sporazuma za izvođenje radova redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Zagrebačke županije za razdoblje od dvije godine. Ev. broj nabave: VN-1-2018, procijenjena vrijednost nabave: 15.995.100,00 kuna bez PDV-a, rok za dostavu ponuda je 13. veljače 2019. god.

1. DoN

2. Izvješće o provedenom savjetovanju

3. Troškovnik


JN-VN-2-2018

Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, objavljuje POZIV na javno savjetovanje za izvođenje radova na sanaciji klizišta u Hrženiku na lokalnoj cesti LC 34 014. Ev. broj nabave: VN-2-2018, procijenjena vrijednost nabave: 504.000,00 kuna bez PDV-a, rok za dostavu primjedbi je 14. siječnja 2019. god.

1. DoN

2. Troškovnik


JN-2-2018

Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, poziv na dostavu ponude za radove izgradnje mosta na ŽC 3016 u Kupincu. Ev.broj nabave: JN-2-2018. Procijenjena vrijednost radova: 400.000,00 kn bez PDV-a. Rok za podnošenje ponuda: 25.05.2018 do 10:00 sati.Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.”>

1. Poziv

2. Troškovnik

3. Troškovnik u Excelu


JN-3-2018

Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, poziv na dostavu ponude za radove izgradnje mosta na ŽC 3016 u Kupincu. Ev.broj nabave: JN-3-2018. Procijenjena vrijednost radova: 120.000,00 kn bez PDV-a. Rok za podnošenje ponuda: 01.06.2018 do 10:00 sati.Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.”>

1. Poziv

2. Troškovnik

3. Troškovnik u Excelu


JN-4-2018

Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije sukladno odredbama Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave roba, usluga i radova objavljuje poziv na dostavu ponude za radove geodetskih usluga izrade snimki izvedenog stanja i geodetskih elaborata izvedenog stanja županijskih i lokalnih cesta na području Zagrebačke županije. Procijenjena vrijednost predmeta nabave je: 160.000 kuna bez PDV-a. Rok za dostavu ponude je: 24.05.2018. do 10:00 sati.

1. Odluka o početku postupka

2. Zapisnik o radu Stručnog povjerenstva

3. Projektni zadatak

4. Poziv na dostavu ponude Geoland

5. Poziv na dostavu ponude Reper

6. Poziv na dostavu ponude Lemax d.o.o.

7. Poziv na dostavu ponude Kota GPN


JN-5-2018

Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, objavljuje poziv za dostavu ponude za uslugu projektiranja izvedbenog projekta sanacije ŽC 3009 u Jakovlju. Ev.broj nabave: JN-5-2018. Procijenjena vrijednost radova: 96.000,00 kn bez PDV-a. Rok za podnošenje ponuda: 26.06.2018 do 10:00 sati.Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.”>

1. Zapisnik o radu Stručnog povjerenstva

2. Projektni zadatak

3. Poziv na dostavu ponuda


JN-6-2018

Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, objavljuje poziv za dostavu ponude za uslugu projektiranja izvedbenog projekta sanacije LC 31 057 u Vrbovcu. Ev.broj nabave: JN-6-2018. Procijenjena vrijednost radova: 104.000,00 kn bez PDV-a. Rok za podnošenje ponuda: 22.08.2018 do 10:00 sati.Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.”>

1. Odluka o provođenju postupka

2. Zapisnik o radu Stručnog povjerenstva

3. Projektni zadatak

4. Poziv na dostavu ponuda


JN-10-2018

Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, objavljuje poziv za dostavu ponude za radove na sanaciji klizišta u Kupčini Žumberačkoj na LC 31 128. Ev.broj nabave: JN-10-2018. Procijenjena vrijednost radova: 480.000,00 kn bez PDV-a. Rok za podnošenje ponuda: 04.01.2019 do 10:00 sati.

1. Poziv na dostavu ponude

2. Troškovnik


JN-11-2018

Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, objavljuje poziv za dostavu ponude za radove na dogradnji mosta na dionici West Gate – jablanovec na ŽC 2226. Ev.broj nabave: JN-11-2018. Procijenjena vrijednost radova: 400.000,00 kn bez PDV-a. Rok za podnošenje ponuda: 07.01.2019 do 10:00 sati.

1. Poziv na dostavu ponude

2. Troškovnik


JN-12-2018

Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, objavljuje poziv za dostavu ponude za radove na sanaciji klizišta kod škole u Plešivici na ŽC 3055. Ev.broj nabave: JN-12-2018. Procijenjena vrijednost radova: 192.000,00 kn bez PDV-a. Rok za podnošenje ponuda: 04.01.2019 do 10:00 sati.

1. Poziv na dostavu ponude

2. Troškovnik


JN-13-2018

Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, objavljuje poziv za dostavu ponude za uslugu održavanja i nadogradnje baze podataka. Ev.broj nabave: JN-13-2018. Procijenjena vrijednost: 30.000,00 kn bez PDV-a. Rok za podnošenje ponuda: 31.12.2018 do 10:00 sati.

1. Poziv na dostavu ponuda

2. Projektni zadatak


JN-14-2018

Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, objavljuje poziv za dostavu ponude za projekt sanacije klizišta na ŽC 3030 u Mariji Gorici. Ev.broj nabave: JN-14-2018. Procijenjena vrijednost: 40.000,00 kn bez PDV-a. Rok za podnošenje ponuda: 08.02.2019 do 10:00 sati.

1. Odluka o početku nabave

2. Projektni zadatak

3. Poziv na dostavu ponude – GEOS INFO

4. Poziv na dostavu ponuda – Institut IGH

5. Zapisnik