Asfaltiranje Ulice Alojza Vulinca

U tijeku su radovi asfaltiranja županijske ceste u Ulici Alojza Vulinca u Grad Ivanić-Grad.?
Trenutno traje faza frezanja desnog traka ceste od pruge do Spomen doma Alojza Vulinca stoga se promet odvija obilazno Ulicom Franje Jurinca. Iduća faza jest asfaltiranje od Spomen doma do granice s Općinom Kloštar Ivanić u cijeloj širini prometnice