Financijsko izvješće za 2018. godinu

 

1. Financijsko izvješće za 2018. godinu

1.1. Financijsko izvješće za 1.-6. 2018. godinu

– Financijsko izvješće za 1.-6. 2018.

– Bilješke uz financijsko izvješće

1.2. Financijsko izvješće za 1.-12. 2018. godinu

– Financijsko izvješće za 1.-12. 2018.

– Bilješke uz financijsko izvješće

 

2. Izvješća o izvršenju financijskog plana

– Izvršenje Plana za 1.-6. 2018.

– Bilješke uz financijski plan 1.-6. 2018.

 

3. Financijski plan za 2018. godinu

– Financijski plan za 2018. godinu

– I. Rebalans Financijskog plana za 2018. godinu