Financijsko izvješće za 2020. godinu

 

1. Financijsko izvješće za 2020. godinu

1.1. Financijsko izvješće za 1.-6. 2020. godinu

– Financijsko izvješće za 1.-6. 2020.

– Bilješke uz financijsko izvješće

1.2. Financijsko izvješće za 1.-12. 2019. godinu

– Financijsko izvješće za 1.-12. 2020.

– Bilješke uz financijsko izvješće i sudski sporovi

 

2. Izvješća o izvršenju financijskog plana

– Izvršenje financijskog plana za 1.-6. 2020.

– Bilješke uz izvršenje financijskog plana 1.-6. 2020.

– Izvršenje financijskog plana za 1.-12. 2020.

– Bilješke uz izvršenje financijskog plana 1.-12. 2020.

 

3. Financijski plan za 2020. godinu

– Financijski plan za 2020. godinu

– Obrazloženje uz financijski plan za 2020. godinu

– I. rebalans financijskog plana za 2020. godinu

– Obrazloženje uz I. rebalans financijskog plana za 2020. godinu

 

4. Financijski plan za 2021. godinu

– Prijedlog financijskog plana za 2021. godinu

– Obrazloženje uz prijedlog financijskog plana za 2021. godinu