Kuče

Sanacija drvenog mosta u mjestu Kuče, na odteretnom kanalu Sava.

KučeKučeKučeKučeKučeKučeKučeKučeKuče