Pregled cesta 26.04.2013

Obilazak radova na županijskim i lokalnim cestama:

Gradec

GradecGradecGradecGradecGradec

Curkovec

CurkovecCurkovecCurkovecCurkovecCurkovecCurkovecCurkovec

Blaževdol

BlaževdolBlaževdol