Financijsko izvješće za 2014 godiinu

Temeljem Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu objavljujemo financijska izvješća za 2014. godinu.

1. Financijska izvješća

2. Obrazloženje uz Financijska izvješća

3. Izvršenje Plana za 2014 godinu

4. Obrazloženje uz Izvršenje Plana za 2014 godinu