Zahtjev za prikupljanje ponuda za održavanje županijskih cesta na području općine Brdovec

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH CESTA ŽC 3005, ŽC 3276, ŽC 2186, ŽC 3035 I ŽC 3007 NA PODRUĈJU OPĆINE BRDOVEC, DUBRAVICA, MARIJA GORICA, PUŠĆA, LUKA I JAKOVLJE

KLASA: UP/I-340-01/11-01/0009

URBROJ: 238/1-15-12-2

Ev. broj nabave: MN-3-2012


Link za preuzimanje dokumentacije:

Tender - Broj nabave MN-3-2012