Podnošenje zahtjeva - pravo na pristup informacijama

 

Pristup informacijama

Na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti. Njime se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

“Pravo na pristup informacijama” obuhvaća pravo korisnika (odnosno svake domaće ili strane fizičke ili pravne osobe koja zahtijeva pristup informaciji) na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija  možete  podnijeti Županijskoj upravi za ceste Zagrebačke županije:

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije:

Remetinečka cesta 3,

10 020 Zagreb

Službenica za informiranje: Lucija Vučković

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/03, 144/10, 37/11 i 77/11), koji su objavljeni u NN 38/11.
Navedeni Kriteriji ostaju na snazi do stupanja na snagu kriterija za određivanje visine naknade i načina naplate naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13), koje će propisati Povjerenik za informiranje.

Svrha objavljivanja kataloga informacija je informiranje javnosti o dokumentima i informacijama koje posjeduje Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije . Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni u elektroničkom obliku moguće je pristupiti izravno iz kataloga, bez upućivanja posebnog zahtjeva. Svim ostalim informacijama i dokumentima korisnik prava na  pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje pravo podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

 

 

1. Odluka

2. Obrazac