JN-2-2020

 

Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, objavljuje poziv za dostavu ponude za radove na uređenju prometne signalizacije i osvjetljenja pješačkih prijelaza na ŽC 3034 u Dugom Selu. Ev.broj nabave: JN-2-2020. Procijenjena vrijednost radova: 300.000,00 kn bez PDV-a. Rok za podnošenje ponuda: 24.02.2019 do 10:00 sati.

1. Poziv na dostavu ponude

2. Projektni zadatak

3. Troškovnik