JN-VN-1-2020

 

Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, objavljuje POZIV ZA DOSTAVU PONUDA za sklapanje okirnog sporazuma za izvođenje radova redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Zagrebačke županije za razdoblje do dvije godine. Ev. broj nabave: VN-2-2020, procijenjena vrijednost nabave: 35.000.000,00 kuna bez PDV-a, rok za DOSTAVU PONUDA je 04. svibnja 2020. god. do 11:00 sati.

1.  Izvješće o prethodnom savjetovanju

2. Tender

3. Troškovnik