JN-13-2020

 

Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, objavljuje poziv za dostavu ponude za radove stabilizacije nosivog sloja kolničke konstrukcije cementnom stabilizacijom uz dodatak aditiva Novocret debljine 25 cm na LC 31039. Ev.broj nabave: JN-13-2020. Procijenjena vrijednost radova: 499.900,00 kn bez PDV-a.