MN-2

 

Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, objavljuje poziv za dostavu ponude za radove na izgradnji mosta na ŽC 3041 u Posavskim Bregima. Ev.broj nabave: MN-2-2020. Procijenjena vrijednost radova: 700.000,00 kn bez PDV-a. Rok za podnošenje ponuda: 10.12.2020 do 10:00 sati.

1. DoN

2. Troškovnik