JN-26-2020

Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, objavljuje poziv za dostavu ponude za radove rekonstrukcije kružnog raskrižja Omladinske ulice i Ulice Slobode, LC 31172 u Ivanić Gradu. Ev.broj nabave: JN-26-2020. Procijenjena vrijednost radova: 450.900,00 kn bez PDV-a.