JN-33-2020

Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, objavljuje poziv za izradu svjetlosne signalizacije na pješačkim prijelazima na županijskim i lokalnim cestama Zagrebačke županije. Ev.broj nabave: JN-33-2020. Procijenjena vrijednost radova: 499.999,00 kn bez PDV-a.