JN-15-2021

 

Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, objavljuje poziv za radove geodtske usluge izrade geodetskih elaborata izvedenog stanja za potrebe evidentiranja županijskih i lokalnih cesta na području Zagrebačke županije. Ev.broj nabave: JN-15-2021. Procijenjena vrijednost radova: 198.900,00 kn bez PDV-a.