JN-4-2021

Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, objavljuje poziv za usluge izrade idejnog projekta mosta preko rijeke Save na budućoj županijskoj cesti Sv. Nedelja - Zaprešić, "Bestovje" - most na Savi (Podsused) - Zaprešić. Ev.broj nabave: JN-4-2021. Procijenjena vrijednost radova: 198.000,00 kn bez PDV-a.