JN-5-2021

Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, objavljuje poziv za uslugu izrade idejnog projekta pristupnih cesta mostu preko Save na budućoj županijskoj cesti Sv. Nedelja - Zaprešić, "Bestovje" - most na Savi (Podsused) - Zaprešić. Ev.broj nabave: JN-5-2021. Procijenjena vrijednost radova: 190.000,00 kn bez PDV-a.