JN-50-2021

 

Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, objavljuje poziv za dostavu ponude za radove označavanja županijskih cesta kilometarskim oznakama (prometni znakovi - postavljanje). Ev.broj nabave: JN-50-2021. Procijenjena vrijednost radova: 498.000,00 kn bez PDV-a.