Plan javne nabave za 2016. godinu

 

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

Plan javne nabave za 2016. godinu

I. izmjene Plana javne nabave za 2016. godinu

II. izmjene Plana javne nabave za 2016. godinu

III. izmjene Plana javne nabave za 2016. godinu

IV. izmjene Plana javne nabave za 2016. godinu