JN-MN-3-2016

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije raspisuje natječaj za radove izvanrednog održavanja (sanacije) klizišta na sljedećim lokacijama:

1. Hotnja (LC 31203)

2. Plešivica B (ŽC 3055)

3. Plešivica A (ŽC 3055)

Dokumentacija za nadmetanje:

1. Tender

2. Hotnja - troškovnik

3. Plešivica B - troškovnik

4. Plešivica A - troškovnik 

5. Rekapitulacija troškovnika

6. Nadopuna tendera

Ostala dokumentacija (projekt, nacrti u AutoCAD-u) - link na JumboMail:  

https://jumbo.iskon.hr/dl/341557e9-f248-48f5-ad89-4bdd60ab2c26

Evidencijski broj nabave: MN-3-2016.

Vrsta javne nabave: otvoreni postupak.

Procjenjena vrijednost radova: 1.120.000 kn (bez PDV-a).

Rok za dostavu ponuda: 10.05.2016 god. do 09:00 sati.