JN-MN-2-2016

 

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije raspisuje natječaj za radove izrade izvedbenih projekata za klizišta na sljedećim lokacijama:

1. Draga Svetojanska (LC 31137)

2. Vranov Dol (LC 31138)

3. Dubravica (ŽC 3005)

4. Svrževo (LC 31130)

Dokumentacija za nadmetanje:

1. Tender

2. Projektni zadatak - klizište Draga Svetojanska

3. Projektni zadatak - klizište Vranov Dol

4. Projektni zadatak - klizište Dubravica

5. Projektni zadatak - klizište Svrževo

6. Troškovnik

7. Nadopuna tendera

Ev. broj nabave: MN-2-2016

Vrsta nabave: otvoreni postupak

Procijenjena vrijednost nabave: 200.000 kn (bez PDV-a)

Rok za dostavu ponude:  12.05.2016 god. do 09:00

Dana 04.05.2016 izmjenjen je Projektni zadatak za klizište Dubravica.