JN-2016-VN-2

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije raspisuje Otvoreni postupak za nabavu financijskih sredstava - dugoročni kredit u kunama 

Evidencijski broj nabave: VN-2-2016

Procijenjena vrijednost nabave: 7.500.000,00 kn (bez PDV-a)

CPV oznaka: 66113000-5

Rok za dostavu ponude: 03.08.2016 do 09,00 sati

Dokumentacija potrebna za Natječaj:

1. Tender

2. Troškovnik