JN-MN-7-2016

 

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije raspisuje natječaj za radove izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 3106 (Klinča Sela - Pisarovina)

Dokumentacija za nadmetanje:

1. Tender

2. Troškovnik

Evidencijski broj nabave: MN-7-2016.

Vrsta javne nabave: otvoreni postupak.

Procjenjena vrijednost radova: 2.400.000 kn (bez PDV-a).

Sklapa se Ugovor o javnoj nabavi.

Rok za dostavu ponuda: 05.12.2016 god. do 10:00 sati.

Rok završetka radova: 90 dana od potpisa Ugovora.