JN-MN-8-2016

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije raspisuje natječaj za geodetske usluge izrade snimki izvedenog stanja i geodetskih elaborata izvedbenog stanja županijskih i lokalnih cesta na području Zagrebačke županije.

Dokumentacija za nadmetanje:

1. Tender

2. Projektni zadatak i troškovnik

3. Karta županijskih i lokalnih cesta na području Zagrebačke županije

Evidencijski broj nabave: MN-8-2016.

Vrsta javne nabave: otvoreni postupak.

Procjenjena vrijednost radova: 250.000 kn (bez PDV-a).

Sklapa se Ugovor o javnoj nabavi.

Rok za dostavu ponuda: 14.12.2016 god. do 10:00 sati.