JN-MN-9-2016

 

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije raspisuje natječaj za radove izvanrednog održavanja sanacije klizišta:

1. Draga Svetojanska (LC 31137)

2. Vranov Dol (LC 31138)

3. Dubravica (ŽC 3005)

4. Svrževo (LC 31130)

Dokumentacija za nadmetanje:

1. Tender

2. Troškovnik Draga Svetojanska

3. Troškovnik Dubravica

4. Troškovnik Svrževo

5. Troškovnik Vranov Dol

6. Rekapitulacija troškovnika

Ev. broj nabave: MN-9-2016

Vrsta nabave: ugovor o javnim radovima

Procijenjena vrijednost nabave: 1.500.000 kn (bez PDV-a)

Rok za dostavu ponude:  28.12.2016 god. do 10:00