Plan javne nabave za 2017. godinu

 

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

Plan javne nabave za 2017. godinu

I. izmjene i dopune plana javne nabave za 2017. godinu

II. izmjene i dopune plana javne nabave za 2017. godinu

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave roba, usluga i radova

 

JN-MN-4-2017

 

Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za nabavu usluga radova izvanrednog održavanja sanacije raskrižja ŽC 3288 i ŽC 3016 sa kružnim tokom u Rakovcu, te sukladno članku 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 20. studenog 2017. godine dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

 

1. Poziv

2. Izvješće

3. DoN

4. Troškovnik u Excelu

5. ESPD obrazac

6. Izvedbeni projekt

 

 

JN-MN-3-2017

 

Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za nabavu usluga izrade snimki izvedenog stanja i izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja županijskih i lokalnih cesta u Zagrebačkoj županiji sukladno članku 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 03. svibnja 2017. godine dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

1. Poziv

2. Izvješće o provedenom savjetovanju

3. DoN

4. Projektni zadatak

5. Troškovnik

6. ESPD obrazac

 

 

JN-BN-2-2017

 

Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, Vas poziva na dostavu ponude za radove izvanrednog održavanja sanacije klizišta na ŽC 3005 u Vukovom Selu. Predmet nabave: radovi izvanrednog održavanja ŽC 3005 - klizište Vukovo Selo, procijenjena vrijednost nabave 471.000 kuna bez PDV-a, ev.br. nabave: BN-2-2017. Rok za dostavu ponude je: 04.12.2017. godine u 12:00 sati. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.">

1. Poziv

2. Troškovnik u Excelu

3. Odluka o odabiru