Plan javne nabave u 2021. godini

 

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

Plan javne nabave za 2021. godinu

I. izmjene i dopune plana javne nabave za 2021. godinu

II. izmjene i dopune plana javne nabave za 2021. godinu

JN-1-2021

JN-3-2021

JN-4-2021

JN-5-2021

JN-7-2021

JN-15-2021

JN-21-2021

JN-22-2021

JN-23-2021

JN-41-2021

JN-47-2021

JN-48-2021

JN-50-2021