Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

Plan javne nabave za 2018. godinu

I. izmjene i dopune plana javne nabave za 2018. godinu

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave roba, usluga i radova