Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije sukladno odredbama Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave roba, usluga i radova objavljuje poziv na dostavu ponude za radove geodetskih usluga izrade snimki izvedenog stanja i geodetskih elaborata izvedenog stanja županijskih i lokalnih cesta na području Zagrebačke županije. Procijenjena vrijednost predmeta nabave je: 160.000 kuna bez PDV-a. Rok za dostavu ponude je: 24.05.2018. do 10:00 sati.

1. Odluka o početku postupka

2. Zapisnik o radu Stručnog povjerenstva

3. Projektni zadatak

4. Poziv na dostavu ponude Geoland

5. Poziv na dostavu ponude Reper

6. Poziv na dostavu ponude Lemax d.o.o.

7. Poziv na dostavu ponude Kota GPN