Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, objavljuje POZIV na nadmetanje za sklapanje okirnog sporazuma za izvođenje radova redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Zagrebačke županije za razdoblje od dvije godine. Ev. broj nabave: VN-1-2018, procijenjena vrijednost nabave: 15.995.100,00 kuna bez PDV-a, rok za dostavu ponuda je 13. veljače 2019. god.

1. DoN

2. Izvješće o provedenom savjetovanju

3. Troškovnik