Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, objavljuje poziv za dostavu ponude za uslugu održavanja i nadogradnje baze podataka. Ev.broj nabave: JN-13-2018. Procijenjena vrijednost: 30.000,00 kn bez PDV-a. Rok za podnošenje ponuda: 31.12.2018 do 10:00 sati.

1. Poziv na dostavu ponuda

2. Projektni zadatak