Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, objavljuje POZIV na javno savjetovanje za izvođenje radova na sanaciji klizišta u Hrženiku na lokalnoj cesti LC 34 014. Ev. broj nabave: VN-2-2018, procijenjena vrijednost nabave: 504.000,00 kuna bez PDV-a, rok za dostavu primjedbi je 14. siječnja 2019. god.

1. DoN

2. Troškovnik