Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, objavljuje poziv za dostavu ponude za projekt sanacije klizišta na ŽC 3030 u Mariji Gorici. Ev.broj nabave: JN-14-2018. Procijenjena vrijednost: 40.000,00 kn bez PDV-a. Rok za podnošenje ponuda: 08.02.2019 do 10:00 sati.

1. Odluka o početku nabave

2. Projektni zadatak

3. Poziv na dostavu ponude - GEOS INFO

4. Poziv na dostavu ponuda - Institut IGH

5. Zapisnik