JN-1-2019

 

Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, raspisuje natječaj za nabavu uredskog materijala za potrebe Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije. Ev.broj nabave: JN-1-2019. 

1. Odluka o početku nabave

2. Odluka o odabiru