JN-VN-1-2019

 

Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, objavljuje POZIV na nadmetanje za sklapanje okirnog sporazuma za izvođenje radova redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Zagrebačke županije za razdoblje od dvije godine. Ev. broj nabave: VN-1-2019, procijenjena vrijednost nabave: 62.000.000,00 kuna bez PDV-a, rok za dostavu ponuda je 27. kolovoza 2019. god.

1.  Izvješće o prethodnom savjetovanju

2. Tender

3. Troškovnik